Üldkoosolek ja suvekonverents

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu üldkoosolek ja suvekonverents 2. juuni 2019 kell 11.00
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia auditoorium A-402


​10:45 Kogunemine

​ÜLDKOOSOLEK

​11.00

​​​Päevakord:
     • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
     • Presidendi sõnavõtt
     • Juhatuse 2018. a. tegevus- ja majandusaasta aruanne
     • Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
     • Revisjonikomisjoni valimine
     • Uue juhatuse valimised (volitused 3 a)
     • Jooksvad küsimused:
     • kohapeal tõstatatud küsimused

​​Umbes 12.45 Paus (kringlid)

SUVEKONVERENTS

13.30      Füsioteraapia kui keelpillimängu toetav distsipliin – Kristi Pedak,
               Tallinna Ülikooli erikehakultuuri lektor

​​14.30      Väike paus

​14.45      Viiuli- ja vioolakool “Pelle Pelikaani” – Tiina Kaukinen, Pirkanmaa Muusikainstituut, Soome*

​15.30      Tagasivaade 47. Euroopa Keelpilliõpetajate Ühingu aastakonverentsile Cremonas,            
               ​Itaalias – Leila Eespere ja Kaari Klesment


​Üldkoosolek on otsustusvõimeline üksnes siis, kui osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Ühingus on 99 liiget, seega peab koosolekul esindatud olema vähemalt 50 ühingu liikme hääl. Seepärast palume neil liikmetel, kel pole võimalik koosolekul osaleda, volitada oma hääl usaldusväärsele kaasliikmele, et vältida kvoorumiprobleemi.
Digiallkirjaga volituse võib saata e-kirjana aadressil esta@esta.ee. Käsitsi allkirjastatud volituse palume saata või tuua aadressil Tatari 13, Tallinn 10143. Volituse võib kaasa anda sõbrale/tuttavale, kes koosolekule tuleb. Volituse blankett on saadaval ka ühingu kodulehel.

Volituse blankett​​
​​​

* Tiina Kaukineni esinemine toimub Soome Instituudi lahkel toetusel