Üldkoosolek ja suvekonverents

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu üldkoosolek ja suvekonverents
17. juuni 2018 kell 12.00
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia auditoorium A-402


11:45 Kogunemine
​​
12:00 ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:
  • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
  • Presidendi sõnavõtt
  • Juhatuse 2017. a. tegevus- ja majandusaasta aruanne
  • Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
  • Revisjonikomisjoni valimine
  • ​Jooksvad küsimused:
         • kohapeal tõstatatud küsimused


SUVEKONVERENTS

13:00     "Quo vadis EMLi keelpillikonkurss?"
              Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi “Parim noor instrumentalist” kokkuvõte – Kalev Vaidla


13:45      KOHVIPAUS/ARUTELU
​​​
14:15      "Keelpillimängu diagnostika ehk mida teha siis, kui enam hästi ei lähe" 
               Lahtine töötuba praktiliste näidetega – Mart Laas

15:00      "Kes loob maailma – sina või keegi teine?" – Kerttu Soans (maaliõpetaja ja kirjanik)


Üldkoosolek on otsustusvõimeline üksnes siis, kui osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Ühingus on 100 liiget, seega peab koosolekul esindatud olema vähemalt 51 ühingu liikme hääl. Seepärast palume neil liikmetel, kel pole võimalik koosolekul osaleda, volitada oma hääl usaldusväärsele kaasliikmele, et vältida kvoorumiprobleemi.
Digiallkirjaga volituse võib saata e-kirjana aadressil esta@esta.ee. Käsitsi allkirjastatud volituse palume saata või tuua aadressil Tatari 13, Tallinn 10143. Volituse võib kaasa anda sõbrale/tuttavale, kes koosolekule tuleb. Volituse blankett on saadaval ka ühingu kodulehel.

Volituse blankett