Aastakonverents

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu üldkoosolek ja suvekonverents
12. juuni 2017 kell 11.00
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia auditoorium A-402


11:00 ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:
• Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
• Presidendi sõnavõtt
• Juhatuse 2016. a. tegevus- ja majandusaasta aruanne
• Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
• Revisjonikomisjoni valimine
​• Jooksvad küsimused:
     • Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi “Parim noor instrumentalist 2018” tingimuste arutelu
     • kohapeal tõstatatud küsimused

13:00-14:00 LÕUNA

SUVEKONVERENTS

14:00 "Õpimotivatsiooni loomine kujundava hindamise kaudu viiulimängu õpetuse
nooremas astmes" – EMTA magistrant Edeliis Püttsepp

"Gregor Michelson "Viiuldaja käsiraamat" (1938): pedagoogiliste seisukohtade
analüüs ja aktuaalsus tänapäeval" – EMTA magistrant Laura Miilius

14:30 "Hetkeolukord TMKK, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli tulevikuperspektiivis" – Timo Steiner

15:15 KOHVIPAUS

15:45 "Hinnangutevaba esinemise võimalikkusest" – Aave Hannus

Üldkoosolek on otsustusvõimeline üksnes siis, kui osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Ühingus on 97 liiget, seega peab koosolekul esindatud olema vähemalt 49 ühingu liikme hääl. Seepärast palume neil liikmetel, kel pole võimalik koosolekul osaleda, volitada oma hääl usaldusväärsele kaasliikmele, et vältida kvoorumiprobleemi.
Digiallkirjaga volituse võib saata e-kirjana aadressil esta@esta.ee. Käsitsi allkirjastatud volituse palume saata või tuua aadressil Tatari 13, Tallinn 10143. Volituse võib kaasa anda sõbrale/tuttavale, kes koosolekule tuleb. Volituse blankett on saadaval ka ühingu kodulehel.

Volituse blankett