Aastakonverents

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu üldkoosolek ja suvekonverents
13. juuni 2016 kell 11.00
Eesti Muusika ja Teatriakadeemia auditoorium A-402


11:00 ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:
• Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
• Presidendi sõnavõtt
• Juhatuse 2015. a. tegevus- ja majandusaasta aruanne
• Revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine
• Uue juhatuse valimine
• Revisjonikomisjoni valimine
​• Jooksvad küsimused:
     • Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist”
     • Euroopa Keelpilliõpetajate Ühingu konverents Ljubljanas, Sloveenias
     • kohapeal tõstatatud küsimused

13:00-14:00 LÕUNA

SUVEKONVERENTS

​14:00 „Veel kord tooniküsimusest” – Ivi Tivik (EMTA emeriitdotsent)
14:45 „Miks ja kuidas?” – Aarne Saluveer (Georg Otsa nim Tallinna MK direktor)

​15:15 KOHVIPAUS

​1​5:45 „Sisemine ja väline mäng muusikas” – Koidu Tani-Jürisoo (Avatud Meele Instituudi juht ja koolitaja)


​​​​​​
Üldkoosolek on otsustusvõimeline üksnes siis, kui osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Ühingus on 92 liiget, seega peab koosolekul esindatud olema vähemalt 47 ühingu liikme hääl. Seepärast palume neil liikmetel, kel pole võimalik koosolekul osaleda, volitada oma hääl usaldusväärsele kaasliikmele, et vältida kvoorumiprobleemi.
Digiallkirjaga volituse võib saata e-kirjana aadressil esta@esta.ee. Käsitsi allkirjastatud volituse palume saata või tuua aadressil Tatari 13, Tallinn 10143. Volituse võib kaasa anda sõbrale/tuttavale, kes koosolekule tuleb. Volituse blankett on saadaval ka ühingu kodulehel.

Volituse blankett