Artiklite kogumik "Mõtteid keelpillimängust"

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu 20. aastapäevaks ilmus artiklite kogumik "Mõtteid keelpillimängust" Kogumik sisaldab ülevaadet ühingu asutamisest ning tegevusest, samuti tagasivaadet viimase paarikümne aasta jooksul Eestis toimunud olulisematele keelpillimängijate festivalidele, konkurssidele ning suvekursustele. Raamatu kaalukaima osa moodustavad Eesti silmapaistvate pedagoogide metoodilised artiklid keelpilliõpetusest.

Sisukord
"Liisa viiulivihik" Ivi Tivik

Ivi Tiviku "Liisa viiulivihiku" 55 harjutust ja etüüdi
​sobivad kasutamiseks viiuliaabitsa jätkuna pärast
​viiulimä
ngu ja noodiõpetuse algteadmiste omandamist.
​Vihikus on käsitletud viiulimänguks vajalikke tehnikaid
​kergeimal kujul lühikeste nooditekstidega.
"ESTA Edition"

Rahvusvaheline ESTA avaldab sarja, mis kannab pealkirja "ESTA Edition". Kirjastajaks on Müller & Schade AG Bernis ning trükised kannavad ESTA logo. Väljaannete hulgas leidub pedagoogilisi materjale, muusika-teoreetilisi esseid ning samuti teoseid keelpillidele. "ESTA Edition" on ka ainulaadne võimalus uute teoste kirjastamiseks kõikidele ESTA liikmetele.

Kõik ESTA allharude liikmed saavad 15% soodustust trükiste ostmisel.

Kui olete huvitatud "ESTA Editionist", võtke ühendust ESTA Šveitsiga aadressil esta-sekretariat@gmx.ch

Teoste nimistu ning nende hinnad (ingl. k)
Teoste nimistu ning nende hinnad (saksa k)


Ilmunud on Ivi Tiviku viiulikooli 3. osa "Johannese viiulivihik"

“Johannese viiulivihik” 55 muusikapalaga on viiuliaabitsa (“Väike viiulimängija”)
​j​a tehnikavihiku (“Liisa viiulivihik”) kõrval kolmandaks sambaks viiulimängu
​algõpetuses – struktuuri ja noodimaterjali osas moodustavad nad terviku.

Erinevate muusikastiilide tutvustamisel noodivihikus on palade valikul olnud sihiks
​pigem avarus ja avatus kui sügavus ja rangus. Selline lähenemine laiendab
​valikuvõimalust – esindatud on nii “raudvara” kui ka lähem ja kaugem helilooming.
​Lapse muusikaline elu ja areng on kõige loomulikum oma rahvusliku muusika
​baasil, ​mida pole unustatud maailma rikkaliku muusikapärandi esitlemise kõrval. 
​Väärtkunsti ​pilt iga peatüki alguses on sümboliks, milles aimub järgneva
​muusikalise materjali ​olemus enam-vähem kronoloogilises järjekorras
​(alates barokist ja lõpetades ​rahvaviisiseadetega ning
​muusikanäidetega 20. sajandist).

Viiulivihik on läbilõige lapse muusikalis-tehniliseks arenguks vajalikust
​õpperepertuaarist, kusjuures iga uus leid on lisamaterjalina teretulnud. 
​Maailma muusikavaramut silmas pidades on 55 pala väike arv, teisalt piisav
​hulk tegemaks valikut õpilase võimeid ja eelistusi arvestades. Väikese viiuldaja
​tasemest lähtudes on palades võimalus valida lihtsam või keerulisem (huvitavam)
​tehniline lahendus nii sõrmestuse kui ka strihhide osas. Enamikku paladest on
​võimalik mängida esimeses positsioonis, kuid õpingute edenedes võimaldab
​positsioonides liikumine lisada uusi kõlavärve. Muusikapalade karakterit ja
​tempot ​arvestades tekib valikuvõimalus ka strihhide osas.

Viiuliõpilasele on tähtsaim osasaamise rõõm muusikast oma soovide ja hetke tehnilise taseme piires.

Hind 25 €
​​
www.kmusic.ee
Kaido Välja
​Tel. +372 56 668877
kaido@music.ee​​

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ajakiri Keelpilliõpetaja nr 21

Peale 9-aastast pausi on meil rõõm esitleda järjekordset Keelpilliõpetaja numbrit.
​Nii nagu väiksed lapsed, sarnaneb ka uus ajakiri oma vanematega, kuid eristub
​siiski oma isikupära ja nooruse väheste kogemuste poolest.

Sisukord​​

Tellimisleht

Hind liikmetele 7.95€ (5€ ajakiri ja 2.95€ postikulu) ja mitteliikmetele 12.95€
​(10€ ajakiri ja 2.95€ postikulu). Palume tasuda Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421 koos tellija nime
​ja märgusõnaga „ajakiri2020“.
​​

Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com​​
Ivi Tivik "Viiuliaabits"Viiuliaabits moodustab koos „Liisa viiulivihiku“
​(harjutused ja etüüdid, 2009) ja „Johannese viiulivihikuga“
​(muusikapalad, 2013) struktuuri ja muusikavaliku poolest
​terviku viiulimängu algõpetuses. 
Aabitsa muusikaliseks materjaliks
​on väärtmuusika – meile lähedased viisid rahvamuusikast
​(laulud, tantsud, laulumängud) nii kodust kui ka kaugemalt.
​Meie tänast muusikat esindavad tuntud eesti heliloojad
​Gustav Ernesaks, Eino Tamberg, Veljo Tormis
​j​a Arvo Pärt, kelle lastelaulude viiuliseaded valminud koostöös
​heliloojate endiga. Eriline tänu kuulub Ester Mägile, kes on oluliselt
​rikastanud aabitsat rahvalaulude seadete ja klaverisaadetega.


​​​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada ühe soodushinnaga Viiuliaabitsa: 20 € 
(tavahind 30 €). 

Täpsem info ja tellimine:
www.kmusic.ee
Riine Pajusaar „Kuus pala viiulile ja klaverile“.

Värske trükis täiendab viiuliõpilaste noorema vanuseastme eesti muusika riiuleid.
​Uued palad võiksid sobida muusikakoolide I-VII klassi õpilastele.
​Mitmekesise karakteriga palad kannavad pealkirju: „Enam paremaks minna ei saa“,
​„Keerukuju“, „Kahekõne“, „Laul“, „Perpetuum mobile“ ja „Lend“.


Tellimisleht

Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga noodi: 15€  ​(tavahind 20 eurot).Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu 
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421
​koos tellija nime 
​ja märgusõnaga „Pajusaar“.

​Palasid saab ka kuulata siin.​
Esitajad: ​Hans Christian Aavik (viiul)​​ ja Karolina Žukova (klaver)
​​​
Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com
Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ajakiri Keelpilliõpetaja nr 22
Uus Keelpilliõpetaja number keskendub peamiselt Eesti keelpillimängijate
​konkursile ja selle ajaloole. Intervjueerisime II ja VI vabariikliku konkursi
​l​aureaate Tiiu Peäsket ja Mari Tampere-Bezrodnyt, kes tähistavad sel aastal
​ka oma juubeleid. Ajakirjas on 5.‒13. novembril 2020 toimunud konkursi
​tulemused ja viiuldaja Maano Männi ülevaade kõikide osalejate esinemisest.
​Ajakirjas jagavad oma mõtteid žürii liikmed Kristel Pappel ja Susie Mészáros.
​Lisaks leiab ajakirjast Ivi Tiviku artikli „Dolf Grunwaldi kiituseks“.


Tellimisleht

Hind liikmetele 7.95€ (5€ ajakiri ja 2.95€ postikulu) ja mitteliikmetele 12.95€
​(10€ ajakiri ja 2.95€ postikulu). Palume tasuda Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421 koos tellija nime
​ja märgusõnaga „ajakiri2021“.
​​
Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com​​
String teaching in the 21st Century- Bridges between research and practice

Ilmunud on kogumik 48nda ESTA konverentsi teemadel. Portugali meeskonna poolt
​kokku pandud raamatu pdf versioon on koostajate loal ka vabalt levitatav.
Meenutame, et üle hulga aja oli seekord ettekanne ka Eestist.
​Tänu Niina Murdveele saamegi uuemat infot teiega jagada.


​​
Vajutage siia, et allalaadida raamat

Ivi Tiviku viiulikooli uus osa “Liisa ja Johannese heliredelite vihik"

„Liisa ja Johannese heliredelite vihik“ kuulub ühte tervikusse koos
​viiulimängu algtõdesid tutvustava 
õpikuga „Viiuliaabits”(2020) ning
​etüüdide ja palade kogumikega „Liisa viiulivihik“(2009/2021) ja
​„Johannese viiulivihik“(2013).
Heliredelite õppimine ei ole eesmärk
​omaette, vaid on abiks vajalike tehniliste oskuste viimistlemisel.
Arvukate trükiste hulgas leidub vähe algastmele sobivaid ning
​tänapäeva viiuliõpetuse põhimõtetele 
vastavaid näiteid. Käesolev
​vihik esitab ühe võimaliku mudeli heliredelite stuudiumiks, toetudes
​olemasolevale 
pärandile. Nooditekstid on jagatud kolme peatükki
​loogilise järjestusega lihtsamast nõudlikumani. Heliredelite 
valik
​piirdub kolme võtmemärgiga, mis on kooskõlas etüüdide ja
​palade vihikutega. Legato’de pikkus 
(nootide arv poognal) ja
​sellele vastavad tempod valitakse iga õpilase individuaalset
​taset ja potentsiaali 
silmas pidades. Topeltnootide harjutused
​tingliku redelina on mõeldud harmoonilise kuulmise treenimiseks.
Kõrva ja sõrmede koostöö harjutamiseks on kasutatud lihtsamaid
​mooduseid, kaasates lahtist 
keelt ja vältides keerulisemaid võtteid
​(kahe sõrme üheaegne asetamine keeltele). Topeltnootide mudelit
võib varieerida vastavalt vajadusele (lihtsustamiseks lühendada, korrata jne).

Täpsem info ja tellimine:
www.kmusic.ee
Rasmus Puur „Kuus pala tšellole ja klaverile“.
Värske trükis täiendab tšelloõpilaste noorema vanuseastme eesti muusika riiuleid.
​Uued palad võiksid sobida muusikakoolide I-VII klassi õpilastele.
Tellimisleht
​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga noodi: 15€ ​(tavahind 20 eurot).Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421
​koos tellija nime ​ja märgusõnaga „Puur“.

​Palasid saab ka kuulata siin.
Esitajad: ​Marcel Johannes Kits (tšello)​​ ja Rasmus Andreas Raide (klaver)
​​​
Lisainfo aadressil petrovr88@gmail.com​
Igor Bezrodnõi – Kunst, mõtted, isiksus
Ilmunud on 20. sajandi ühe märkimisväärseima muusiku, Igor Bezrodnõi
(1930–1997) elulooraamat „Igor Bezrodnõi – Kunst, mõtted, isiksus“.
Igor Bezrodnõi on oma isikupärase kunstiga jätnud muusikaellu sügava jälje viiuldaja,
dirigendi, pedagoogi ja kammermuusikuna. Raamat sisaldab Igor Bezrodnõi
põnevaid ja hindamatuid memuaare koostööst eelmise sajandi hinnatud ja
armastatud interpreetide, dirigentide ja pedagoogidega. Tema sõpruskonda kuulusid
Charlie Chaplin, Jean Sibelius, Walt Disney, Igor Stravinski ja paljud teised.
„Sõna erakordne väljendab väga täpselt, kes Igor Bezrodnõi oli. Inimene ja muusik
suure tähega. Võrreldes 10 aastat tagasi ilmunud venekeelse väljaandega oleme
proovinud lisada raamatule rohkem eestikeelset konteksti. Raamatule on eessõna
kirjutanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Kristel Pappel ja järelsõna
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Sibeliuse Akadeemia professor Mari
Tampere-Bezrodny. Lisaks leiab lugeja raamatukaante vahelt mälestuskilde ka
Bezrodnõi endistelt õpilastelt ja kolleegidelt. Oma mälestustest ja kogemustest
kirjutavad teiste hulgas tunnustatud Eesti viiuldajad ja pedagoogid Aet Ratassepp,
Ruth ja Andrus Haav, Juhan Tralla ning Eva Punder.“ (Hele-Mai Poobus)

​Koostajad: Mari Tampere-Bezrodny, Kristel Pappel, Hele-Mai Poobus
Tõlkija: Hele-Mai Poobus
Toimetajad: Kai Kutman, Mari Tampere-Bezrodny
Kujundaja: Angelika Schneider

Tellimisleht
​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga raamatu: 25€  ​(tavahind 30 eurot). Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ​arvele Swedbank a/a
EE032200221001124421
​koos tellija nime ​ja märgusõnaga „Bezrodnõi“.
Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com
​Riine Pajusaar „Kuus pala vioolale ja klaverile“.
2021. aastal ilmunud Riine Pajusaare „Kuus pala viiulile ja klaverile“ on
nüüd võimalik esitada ka vioolaga. Mitmekesise karakteriga palad: „Enam
paremaks minna ei saa“, „Keerukuju“, „Kahekõne“, „Laul“, „Perpetuum
mobile“ ja „Lend“ sobivad vioolaõpilastele alates III - IV klassist.

Tellimisleht
​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga noodi: 15€  ​(tavahind 20 eurot).Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ​arvele Swedbank a/a
EE032200221001124421
​koos tellija nime ​ja märgusõnaga „Pajusaar“.
Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com
Peedu Kass „Kuus pala kontrabassile ja klaverile“.
Antud trükis rikastab kontrabassiõpilaste repertuaari eesti muusikaga.
​Uued palad sobivad muusikakoolide põhi- ja keskastme õpilastele. Ühtlasi viib see
​kogumik täisringini Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu poolt algatatud eesti heliloojate
​pedagoogliste keelpillidepalade sarja.
Tellimisleht
​​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga noodi: 15€ ​(tavahind 20 eurot).Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421
​koos tellija nime ​ja märgusõnaga „Kass“.

​Palasid saab ka kuulata siin.
Esitajad: ​Regina Udod (kontrabass)​​ ja Lea Leiten (klaver)
​​​
Lisainfo aadressil petrovr88@gmail.com