Artiklite kogumik "Mõtteid keelpillimängust"

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu 20. aastapäevaks ilmus artiklite kogumik "Mõtteid keelpillimängust" Kogumik sisaldab ülevaadet ühingu asutamisest ning tegevusest, samuti tagasivaadet viimase paarikümne aasta jooksul Eestis toimunud olulisematele keelpillimängijate festivalidele, konkurssidele ning suvekursustele. Raamatu kaalukaima osa moodustavad Eesti silmapaistvate pedagoogide metoodilised artiklid keelpilliõpetusest.

Sisukord
"Liisa viiulivihik" Ivi Tivik

Ivi Tiviku "Liisa viiulivihiku" 55 harjutust ja etüüdi sobivad kasutamiseks viiuliaabitsa jätkuna pärast viiulimängu ja noodiõpetuse algteadmiste omandamist. Vihikus on käsitletud viiulimänguks vajalikke tehnikaid kergeimal kujul lühikeste nooditekstidega.
"ESTA Edition"

Rahvusvaheline ESTA avaldab sarja, mis kannab pealkirja "ESTA Edition". Kirjastajaks on Müller & Schade AG Bernis ning trükised kannavad ESTA logo. Väljaannete hulgas leidub pedagoogilisi materjale, muusika-teoreetilisi esseid ning samuti teoseid keelpillidele. "ESTA Edition" on ka ainulaadne võimalus uute teoste kirjastamiseks kõikidele ESTA liikmetele.

Kõik ESTA allharude liikmed saavad 15% soodustust trükiste ostmisel.

Kui olete huvitatud "ESTA Editionist", võtke ühendust ESTA Šveitsiga aadressil esta-sekretariat@gmx.ch

Teoste nimistu ning nende hinnad (ingl. k)
Teoste nimistu ning nende hinnad (saksa k)


Ilmunud on Ivi Tiviku viiulikooli 3. osa "Johannese viiulivihik"

“Johannese viiulivihik” 55 muusikapalaga on viiuliaabitsa (“Väike viiulimängija”) ja tehnikavihiku (“Liisa viiulivihik”) kõrval kolmandaks sambaks viiulimängu algõpetuses – struktuuri ja noodimaterjali osas moodustavad nad terviku.

Erinevate muusikastiilide tutvustamisel noodivihikus on palade valikul olnud sihiks pigem avarus ja avatus kui sügavus ja rangus. Selline lähenemine laiendab valikuvõimalust – esindatud on nii “raudvara” kui ka lähem ja kaugem helilooming. Lapse muusikaline elu ja areng on kõige loomulikum oma rahvusliku muusika baasil, mida pole unustatud maailma rikkaliku muusikapärandi esitlemise kõrval. Väärtkunsti pilt iga peatüki alguses on sümboliks, milles aimub järgneva muusikalise materjali olemus enam-vähem kronoloogilises järjekorras (alates barokist ja lõpetades rahvaviisiseadetega ning muusikanäidetega 20. sajandist).

Viiulivihik on läbilõige lapse muusikalis-tehniliseks arenguks vajalikust õpperepertuaarist, kusjuures iga uus leid on lisamaterjalina teretulnud. Maailma muusikavaramut silmas pidades on 55 pala väike arv, teisalt piisav hulk tegemaks valikut õpilase võimeid ja eelistusi arvestades. Väikese viiuldaja tasemest lähtudes on palades võimalus valida lihtsam või keerulisem (huvitavam) tehniline lahendus nii sõrmestuse kui ka strihhide osas. Enamikku paladest on võimalik mängida esimeses positsioonis, kuid õpingute edenedes võimaldab positsioonides liikumine lisada uusi kõlavärve. Muusikapalade karakterit ja tempot arvestades tekib valikuvõimalus ka strihhide osas.

Viiuliõpilasele on tähtsaim osasaamise rõõm muusikast oma soovide ja hetke tehnilise taseme piires.

Hind 25 €
​​
www.kmusic.ee
Kaido Välja
​Tel. +372 56 668877
kaido@music.ee​​


Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ajakiri Keelpilliõpetaja nr 21

Peale 9-aastast pausi on meil rõõm esitleda järjekordset Keelpilliõpetaja numbrit.
​Nii nagu väiksed lapsed, sarnaneb ka uus ajakiri oma vanematega, kuid eristub
​siiski oma isikupära ja nooruse väheste kogemuste poolest.

Sisukord​​

Tellimisleht

Hind liikmetele 7.95€ (5€ ajakiri ja 2.95€ postikulu) ja mitteliikmetele 12.95€
​(10€ ajakiri ja 2.95€ postikulu). Palume tasuda Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421 koos tellija nime
​ja märgusõnaga „ajakiri2020“.
​​

Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com​​
Suur rõõm on teatada, et trükist on värskelt ilmunud Ivi Tiviku Viiuliaabits (55 lastepala).Viiuliaabits moodustab koos „Liisa viiulivihiku“
​(harjutused ja etüüdid, 2009) ja „Johannese viiulivihikuga“
​(muusikapalad, 2013) struktuuri ja muusikavaliku poolest
​terviku viiulimängu algõpetuses. 
Aabitsa muusikaliseks materjaliks
​on väärtmuusika – meile lähedased viisid rahvamuusikast
​(laulud, tantsud, laulumängud) nii kodust kui ka kaugemalt.
​Meie tänast muusikat esindavad tuntud eesti heliloojad
​Gustav Ernesaks, Eino Tamberg, Veljo Tormis
​j​a Arvo Pärt, kelle lastelaulude viiuliseaded valminud koostöös
​heliloojate endiga. Eriline tänu kuulub Ester Mägile, kes on oluliselt
​rikastanud aabitsat rahvalaulude seadete ja klaverisaadetega.​​​Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada ühe soodushinnaga Viiuliaabitsa: 20 € 
(tavahind 30 €). 

Täpsem info ja tellimine:
www.kmusic.ee
Suur rõõm on teatada, et trükist on värskelt ilmunud Riine Pajusaare „Kuus pala viiulile ja klaverile“.

Värske trükis täiendab viiuliõpilaste noorema vanuseastme eesti muusika riiuleid.
​Uued palad võiksid sobida muusikakoolide I-VII klassi õpilastele.
​Mitmekesise karakteriga palad kannavad pealkirju: „Enam paremaks minna ei saa“,
​„Keerukuju“, „Kahekõne“, „Laul“, „Perpetuum mobile“ ja „Lend“.


Tellimisleht

Iga Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liige saab endale soetada
​ühe soodushinnaga noodi: 15€  ​(tavahind 20 eurot).Palume tasuda
​Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu 
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421
​koos tellija nime 
​ja märgusõnaga „Pajusaar“.


​Palasid saab ka kuulata siin.​
Esitajad: ​Hans Christian Aavik (viiul)​​ ja Karolina Žukova (klaver)
​​​
Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com
Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ajakiri Keelpilliõpetaja nr 22
Uus Keelpilliõpetaja number keskendub peamiselt Eesti keelpillimängijate
​konkursile ja selle ajaloole. Intervjueerisime II ja VI vabariikliku konkursi
​l​aureaate Tiiu Peäsket ja Mari Tampere-Bezrodnyt, kes tähistavad sel aastal
​ka oma juubeleid. Ajakirjas on 5.‒13. novembril 2020 toimunud konkursi
​tulemused ja viiuldaja Maano Männi ülevaade kõikide osalejate esinemisest.
​Ajakirjas jagavad oma mõtteid žürii liikmed Kristel Pappel ja Susie Mészáros.
​Lisaks leiab ajakirjast Ivi Tiviku artikli „Dolf Grunwaldi kiituseks“.


Tellimisleht

Hind liikmetele 7.95€ (5€ ajakiri ja 2.95€ postikulu) ja mitteliikmetele 12.95€
​(10€ ajakiri ja 2.95€ postikulu). Palume tasuda Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu
​arvele Swedbank a/a EE032200221001124421 koos tellija nime
​ja märgusõnaga „ajakiri2021“.
​​

Lisainfo aadressil airisleifer@gmail.com​​
String teaching in the 21st Century- Bridges between research and practice

Ilmunud on kogumik 48nda ESTA konverentsi teemadel. Portugali meeskonna poolt
​kokku pandud raamatu pdf versioon on koostajate loal ka vabalt levitatav.
Meenutame, et üle hulga aja oli seekord ettekanne ka Eestist.
​Tänu Niina Murdveele saamegi uuemat infot teiega jagada.


​​
Vajutage siia, et allalaadida raamat