ÜLEVAADE EESTI KEELPILLIÕPETAJATE ÜHINGU TEGEVUSEST


Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu asutamiskoosolek oli 26. mail 1989. Registreeritud 21. septembril 1989. Ümberasutatud 2. jaanuaril 1998.

Euroopa Keelpilliõpetajate Ühingu (ESTA) liige alates 1992. aastast.

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu põhikiri.

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingusse kuulub praegu 121 liiget.

Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu juhatus koosneb kuuest liikmest. Juhatuse valib kolmeks aastaks ühingu üldkogu. 


Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu töö põhisuunad:
  • edendada pillimänguõpetamist Eestis
  • arendada keelpillimängu õpetamise koolitamist õppejõudude enesetäiendamise teel
  • korraldada teaduslikke konverentse ja töötubasid, sh külalisesinejatega
  • võtta osa ESTA (Euroopa Keelpilliõpetajate Ühingu) konverentsidest
  • anda välja ajakirja „Keelpilliõpetaja“
  • korraldada konkursse ja festivale
  • korraldada laste ja õpetajate suvelaagreid-koolitusi
  • olla toetaja vabariiklike ja rahvusvaheliste konkursside korraldamisel
  • korraldada meistriklasse ja kursusi