​Olavi Sild 70

​​​Tänavu möödub 70 aastat EMTA interpretatsioonipedagoogika (endise nimega) instituudi kauaaegse
juhataja ja juhtiva õppejõu Olavi Silla sünnist. Sündmuse tähistamiseks toimub


Laupäeval, 12. oktoobril algusega kell 12.00 EMTA kammersaalis

​Olavi Silla Päev


​Päeva raamib konverents, kus ettekannetega esinevad EMTA üliõpilased, doktorandid ja õppejõud.
Teemadevalikus on tagasivaateid ja meenutusi O. Silla panusele ja tegevusele endistelt kolleegidelt ja
praegustelt õppejõududelt (N. Murdvee, K. Talmar, L. Orgse jt) ning erinevad keelpillipedagoogika
probleemikäsitlused parimates hiljuti EMTAs kaitstud magistri- ja doktoritöödes (H. Pihlap, A. Šleifer,
M-H Aavakivi jt). Anu Ruusmaa räägib füüsilise kohalolu problemaatikast esituskunstides ja
konverentsi külalisesineja Kadi Tulver (Tartu Ülikool) tutvustab uusimatele uuringutulemustele
toetuvalt ennustusprotsesse ajus ja muusikas.


​​​​Keskpäeval kell 14.00 toimuval kontserdil

​​„Jubilate. Olavi Sild 70“

​musitseerivad Urmas Vulp, Toomas Vavilov, Tallinna Keelpillikvartett ning EMTA keelpillieriala
üliõpilased Katariina Maria Kits jt.

​Seejärel konverents jätkub ning õhtul peale Päeva lõppu on huvilistel võimalus nautida EMTA uues
Suures Saalis toimuvat Zürichi Noorte Sümfooniaorkestri kontserti.


Soovijatele vormistab EMTA Täiendkoolituskeskus koolitustunnistuse.