9 Saateks | Urmas Vulp
11 Eessõna | Ardo Västrik

I Eesti Keelpilliõpetajate Ühing

15 Meenutusi Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu saamisloost | Aino-Marika Riikjärv
19 Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu olulisemaid üritusi | Niina Murdvee
25 Viiuliõpetaja professor Endel Lippus | Toomas Velmet

II Killuke ajalugu

31 Mälestusi Johannes Paulsenist | Vladimir Alumäe
41 Mälestusi David Oistrahhist | Vladimir Alumäe
51 Tšelloõpetuse algusest Tallinnas | Lembi Mets

III Metoodiline mõttevaramu

71 Eessõna Olavi Silla artiklitele | Niina Murdvee
75 Õpetamisoskuste määratlemisvõimalustest | Olavi Sild
79 Dr. Flesch’i diagnostika | Olavi Sild
83 Mida tähendab meie jaoks tunni esimene faas – diagnoos? | Niina Murdvee
89 Eessõna artiklitele | Ivi Tivik
91 Need tülikad heliredelid... | Ivi Tivik
97 Elementaarsetest topeltnootidest polüfooniani | Ivi Tivik
105 Moto Perpetuo Ivi Tivik
111 Hommage à Oskar Rieding | Ivi Tivik
117 Vabadus versus kord – tooniprobleemidest viiulimänguõpetuses | Ivi Tivik
125 Individuaalsed mängumajad viiuldaja õpperepertuaaris | Ivi Tivik
131 Miks mitte tavandilaul? | Niina Murdvee
149 Minu meetod | Laine Leichter
153 Täiuslik liigutus ja seda pärssivad tegurid | Mart Laas

IV Viiulimängud

161 Eesti Noorte Keelpillimängijate Konkurss | Eva Punder
165 Mõtteid ESTA Eesti konkursist viiuldajatele ja tšellistidele | Aino-Marika Riikjärv
173 Keelpillimuusika festival “Viiulimängud” Haapsalus | Tõnu Reimann
177 Üleriigilised keelpillimängijate Haapsalu suvekursused | Jüri-Ruut Kangur, Eva Punder
187 Üleriigilised noorte keelpillimängijate ja keelpilliõpetajate suvelaager-kursused Värskas | Tiina-Mai Arund
191 Keelpilliõpetuse võimalikkusest ääremaal | Tiina-Mai Arund