Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu liikmete ettekanded rahvusvahelistel ESTA konverentsidel:


Poreč (Horvaatia), 16.-20. oktoober 2012

Laine Sepp "Wow-efect in violin study​​" / "Ahha-efekt viiulimänguõpetuses"

​​
Falun (Rootsi), 1.-5. juuni 2011

Ivi Tivik "System and material in primer violin studies based on the booklet "Lisa's Violin book: 55 Exercises and Etudes" / "Süsteem ja materjal viiuli algõpetuses "Liisa viiulivihik: 55 harjutust ja etüüdi" põhjal"


Tallinn, 8.–13. august 2006

Niina Murdvee "Estonian professional violin teaching from origins to nowadays" / "Eesti viiuldajate professionaalsest ettevalmistusest läbi aegade"; Mari Tampere "Igor Bezrodny"; Andres Leivategija "Prevention of cumulative trauma disorders (CTD) during violin learning process" / "Liigutusvõimekuse arendamise ja ülekoormustraumade (CTD) vältimise võimalustest viiulimängu õppimise protsessis"


Pariis (Prantsusmaa), 14.–19. aprill 2003

Ivi Tivik "Problems in Tone Production in Violin Studies Concerning Students of Different Ages" / "Tooniprobleemidest töös erinevates vanuseastmetes viiuliõpilastega"


Schloss Elmau (Saksamaa), 15.–21. aprill 1996

Niina Murdvee "Folk Songs and Games as a Part of Culture in the Elementary Training of Violin Playing" / "Rahvalaulud ning -kombed kui kultuuri osa algajate viiuliõpetuses"


Budapest (Ungari), 6.–11. aprill 1995

Olavi Sild "Bartók and New Paradigms in the Violinist’s Thinking" / "Bartók ja uued paradigmad viiuldaja mõtlemises"