EESTI KEELPILLIMÄNGIJATE KONKURSS 2020
Eduard Tubin​​ 115


 • Eesti keelpillimängijate konkurss toimub 5.–13. novembrini 2020 Tallinnas
 • Konkurss toimub eraldi arvestuses neljal erialal: viiul, vioola, tšello, kontrabass.

 • Konkurssi hindab 5-liikmeline žürii
 • Konkursist võivad osa võtta Eesti kodanikud ja välisriikide kodanikud, kes omavad Eestis
  elamisluba ning kes on sündinud peale 1. jaanuari 1989
 • Konkurss toimub neljas voorus: video eelvoor, I ja II voor ja finaal koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

 • Konkursil antakse välja:
  I   preemia 2000 eurot
  II  preemia 1500 eurot
  III preemia 1000 eurot
  Diplom finaali jõudmise eest á 500 eurot 
        ​​​Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada, õigus preemiaid mitte välja anda või anda välja                        täiendavaid eripreemiaid. Žürii otsus on lõplik
 • Registreerimiseks vajalikud dokumendid: link videole, täidetud registreerimisleht (elektrooniliselt), foto (elektrooniliselt, suurus miinimum 100 kB), elamisloa koopia (välismaalastel ja kodakondsuseta isikutel)
 • Otsuse osaleja konkursile lubamise kohta teeb korraldustoimkond, lähtudes osaleja saadetud videost
 • Eelvooru kava kogukestusega umbes 10 minutit: 1) üks etüüd (kapriis) 2) vabalt valitud repertuaar I vooru kavast. Salvestus ei tohi olla töödeldud

 • Video üleslaadimise kvaliteet 1080p
 • Videote ja dokumentide esitamise viimane kuupäev on 01. juuli 2020                         
 • Konkursile valitud mängijad peavad tasuma osalustasu 100 eurot hiljemalt 31. juuliks 2020
  Eesti Keelpilliõpetajate Ühing
  IBAN: EE032200221001124421
  Selgitus: osavõtja nimi ja märgusõna “konkurss 2020"
  ​​​​
 • Konkursil mitteosalemise puhul osalustasu ei tagastata
 • Konkursist osavõtjad esinevad oma klaverisaatjaga
 • Konku​rsi kava esitatakse peast
 • Kui mõnel erialal on vähem kui kolm (3) osavõtjat, siis on korraldajatel õigus konkurssi selles grupis mitte läbi viia

 • Konkursi korraldajatel on õigus salvestada, plaadistada, fotografeerida, filmida, teha
  interneti-, raadio- või teleülekandeid konkursi kõigis voorudes ning lõppkontserdil.
  Korraldajatel on kõik reprodutseerimisõigused. Esinemisi ei tasustata​


 • Kõik konkursi voorud on publikule avatud​

 • Žüriil on õigus esinemist katkestada, kui see ületab ajalimiidi või ei vasta tasemele​

 • Esinemisjärjekord loositakse. Loosimisel kohalolek on kohustuslik igale osavõtjale (või
  tema esindajale)​


 • Korraldajatel on õigus muuta esinejate järjekorda finaalis

 • Konkursist osavõtja haigestumise puhul, mida kinnitab arst, võib osavõtja saada õiguse
  esineda väljaspool järjekorda vooru lõpus. Sel juhul kehtib selline järjekord konkursi
  lõpuni​


 • Osavõtjatele tagatakse enne esinemist lahtimängimiseks harjutusruum Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

 • ​Finalistidele on ette nähtud üks proov orkestriga

 • Konkursile registreerudes nõustub osaleja konkursi reeglitega​

​​
Korraldajad:

MTÜ Eesti Keelpilliõpetajate Ühing
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia​