EESTI KEELPILLIMÄNGIJATE KONKURSS 2015
Eduard Tubin 110​​


 • Eesti keelpillimängijate konkurss toimub 7.–16. oktoobrini 2015 Tallinnas
 • Konkurss toimub eraldi arvestuses neljas pillirühmas (viiul, vioola, tšello, kontrabass), mida hindab üks žürii
 • Konkursist võivad osa võtta Eesti kodanikud ja välisriikide kodanikud, kes omavad Eestis elamisluba
 • Konkurss toimub neljas voorus: video eelvoor, I ja II voor ja finaal koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga
 • Registreerimiseks vajalikud dokumendid: DVD või link videole, täidetud registreerimisleht (elektrooniliselt), foto (elektrooniliselt), elamisloa koopia (välismaalastel ja kodakondsuseta isikutel)
 • Registreerimisleht on saadaval aadressil www.esta.ee/konkurss2015.html
 • Otsuse osaleja konkursile lubamise kohta teeb korraldustoimkond, lähtudes osaleja saadetud DVD-st/videost
Eelvooru tulemused
 • Eelvooru kava kogukestusega 10 minutit: 1) üks etüüd (kapriis) 2) vabalt valitud repertuaar I vooru kavast. Salvestus ei tohi olla töödeldud
 • DVD-de/videode ja dokumentide esitamise viimane kuupäev on 15. aprill 2015                               NB! Taotluste esitamise kuupäeva on pikendatud 30. aprillini!
 • Konkursile pääsenute nimekiri avalikustatakse 01. juunil 2015 aadressil www.esta.ee/konkurss2015.html
 • Konkursile valitud mängijad peavad tasuma osalustasu 70 eurot hiljemalt 1. juuliks 2015
 • Konkursil mitteosalemise puhul osalustasu ei tagastata
 • Konkursandid esinevad oma klaverisaatjaga
 • Konku​rsi kava esitatakse peast. Uudisteost võib esitada ka noodist
 • Kui mõnes pilliliigis on osavõtjate arv alla kolme (3), siis konkurssi selle grupis läbi ei viida

KAVA:

REGISTREERMINE SULETUD!
​​
Korraldaja:

MTÜ Eesti Keelpilliõpetajate Ühing


​​​​​


​​​EESTI KEELPILLIMÄNGIJATE KONKURSS 2015 kuulub 2015 Muusika-aasta programmi!