I Rahvusvaheline viiuli suveakadeemia Kärdlas, Hiiumaal
28.juuli - 3.august 2020MTÜ Hiiumaa Kammermuusika, Eesti Keelpilliõpetajate Ühing ja Kärdla Muusikakool kutsuvad
osalema eelkõige gümnaasiumi- ja kõrgkooliealisi viiuldajaid (vanusepiiranguta!) 1. rahvusvahelisel
viiuli meistrikursusel 28.7. - 3.8.2020, mis leiab aset Kärdla Muusikakooli ruumides.


​Majutumisvõimalused Kärdla keskuses asuvates hostelites (1-2 inimese toad, köök ja
söögitegemise võimalus, vt. info www.hiiukammer.ee/info-est/ ).


​Alla 18-aastased osalejad viibivad kursusel omal vastutusel, kursus ei organiseeri alaealiste
järelvalvet.


​Kõik osalejad saavad kursuse jooksul 4 erialatundi, á 45 min. ja võimaluse esineda kontsertidel.
Soovitav valmistada tundideks repertuaari, mida võiks kontserdil esitada. Kursuslaste kasutada on
harjutusruumid muusikakoolis ning kõrval asuvas põhikoolis. Kursuslaste teenistuses on ka
pianistid. Kontserdid toimuvad Kärdla Muusikakooli saalis ja värskelt renoveeritud Kärdla kirikus.
Ka pedagoogid esinevad kontsertidel. Kõigil osalejatel on võimalus (soovitus) kuulata ka teisi
tunde ning loomulikult tasuta kõiki kontserte.


​Õpetajad ja kursuse hinnad (ilma majutuseta):
Prof. Mi-kyung Lee ( Müncheni Muusika- ja Teatrikõrgkool) 400.-€
Arvo Leibur (EMTA, ERSO ) 200.-€
Aet Ratassepp (Soome Rahvusooper) 200.-€
Kaido Välja (TMKK, ERSO) 200.-€

Registreeruda on võimalik kodulehel: hiiukammer.ee/avaleht

NB! Registreerumise tähtaeg on 30.juuni 2020.
Kursusest osavõtu kinnituse ja arveldusarve numbri saadame osaleja e-posti aadressil juuli
1. nädala jooksul.​Pedagoogi valiku puhul palume ankeeti (repertuaari lahtrisse) märkida ka variant B, juhul kui
soovitud pedagoogi klass on juba täitunud.


​Täiendavate küsimuste korral:

​info@hiiukammer.ee
+358 40 7296494
+372 53 965800
Aet Ratassepp