Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ajakiri Keelpilliõpetaja nr 21

Sisukord

Presidendi tervitus
​ 
​⁣Veelkord heliredelitest | Ivi Tivik⁣
Suur võlur vibraato | Ivi Tivik
​⁣
Kuidas saab teadmisi neuroteadustest kasutada viiuliõpetuses ehk pilguheit ajalukku | Niina Murdvee

Igor Bezrodnõi | Mari Tampere

Miks muusikaline emotsioon võib olla nii võimas ja nauditav? | Laine Sepp⁣
Improvisatsioonimomendid viiuliõpetuses | Ivi Tivik⁣
Rahvamuusika kasutamisest viiulimängu algõppes | Helin Pihlap⁣
Esinemisärevusest ja eurütmiast pillimänguõpetuses | Hiie Taks⁣
Teistmoodi, kuid mitte puudulik | Airi Šleifer
Ülevaade Dolf Grunwaldi raamatust „Lase oma isiksusel kõnelda“ | Lembi Mets⁣
23 aastat Värska keelpilliõpilaste ja -õpetajate suvelaager-kursust | Airi Šleifer
2019. ja 2020. aasta juubilaride nimekiri
​ ⁣
Summaries